Наши проекти

Огънат декоративен профил

Огънат декоративен профил

Макар на пазара да се предлагат гъвкави профили, радиусът им на огъване в някои случаи е прекалено голям и не пасва на стената. Тук идваме ние.

Огънат декоративен профил

Макар на пазара да се предлагат гъвкави профили, радиусът им на огъване в някои случаи е прекалено голям и не пасва на стената. Тук идваме ние.

1 of 3