Услуги

В WeMakeIt обръщаме внимание на индивидуалните ви нужди и предлагаме професионални решения за вашите проекти.

Етапи на работния ни процес

В WeMakeIt всяка идея минава през задълбочен процес на разработване и производство. Така гарантираме най-високо качество и постоянство.

 • Продуктов дизайн

  Консултации, планиране и цялостна реализация на идеи и проекти, превръщайки ги в продукти.

 • Прототипиране

  Изготвяне на функционални прототипи, PoC и бърза и достъпна итерация.

 • Тестване и контрол на качеството

  Изпитване на продукти в различни условия и сценарии. Поддържане на необходимите стандарти за качество.

 • Производство

  Консистентност, повтаряемост, гъвкавост, бързина, богато разнообразие от материали.

 • Обратна връзка

  Получаване на впечатления и предложения от клиенти. Подобряване на продуктите според реалните нужди на пазара.

Адитивно производство

Минимална първоначална инвестиция

Поради липсата на необходимост от специфични способи за производство (калъпи, щанци, инструменти и др.), първоначалната инвестиция за реализация на проект е значително по-малка.

Следователно, нашето производство може да бъде адаптирано спрямо текущите нужди на клиента и не изисква складиране на големи количества готова продукция.

On-demand производство

Конвенционалното производство изисква настройка и подготовка за определен продукт. С цел оправдаване на тези разходи, се налага изработката на големи количества наведнъж. Това повишава рисковете и създава логистични проблеми.

Нашето решение елиминира скъпата и дълга първоначална подготовка, което означава, че вместо еднократно производство на голямо количество продукция, ние можем да предложим on-demand стратегия - производството следва потреблението.

Например:
Класически подход: еднократно производство на 10 000 бр.
On-demand подход: периодично производство на 1 000 бр. на месец за период от 10 месеца.

Гъвкавост

Горепосоченият пример ясно показва възможността да правим промени с продукта по всяко време. Този процес не включва допълнителни разходи. Поради on-demand подхода не се рискува бракуването на големи количества произведена и складирана стока заради нейното минимизиране.

Тези промени могат да бъдат както функционални, така и свързани с материала, от който се изработва продукта.

Нови възможности

Технологията открива нови възможности в дизайна на продуктите, които все още не са се превърнали в масови стандарти.

Може да разчитате на нас да приложим най-добрите практики и оптимизации във вашите проекти.

Възможните "невъзможни" проекти

В WeMakeIt се стремим да прилагаме най-новите технологии по отношение на машините и материалите, което ни позволява да реализираме проекти, които много наши клиенти считат за невъзможни.